מחלקת הנוער מופעלת ברשות המקומית משנת 90 ואחראית על פעילות החינוך הבלתי פורמאלי בשיתוף אגפים רלוונטיים במעוצה כמו עיר ללא אלימות ,שיכום שכונות והתכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ופעילויות תנועות הנוער .

המחלקה יוזמת אירועים קהילתיים ומארגנת פעילויות שונות ומגוונות לכל הילדים בישוב.

 

שעות קבלה 

ימים שעות הערות
א'-ה' 8:00-18:00  


טלפון: 049862714-049504751

 

צוות:

רמלי גדיר - מנהל יחידת נוער 

עבדאללה ג'נדאוי - מנהל מרכז צעירים

חוסיין חוג'יראת-  אב בית

לטיפה גדיר-  מדריכה

מרים חוג'יראת - מזכירה

עאידה חוג'יראת -  ניקיון

 

חזון המחלקה:

בני נוער בביר אל- מכסור יהיו שייכים לזהותם התרבותית והערכית, עצמאים בעלי פוטנציאל וערך התנדבותי למען הקהילה והחברה, ולמצוא את המרחב המתאים להם.