ועדת מכרזים

 

ועדה תמיכות ומלגות

 

ועדת הנחות

 

ועדת מיגור אלימות

 

לצפייה בפרוטוקולי הועדה

ועדת איכות סביבה


 

לצפייה בפרוטוקולי הועדה

ועדת חקלאות