ישיבת צוות

קבצי ישיבה


ישיבת צוות 08.09.2019

ישיבת צוות 15.09.2019

ישיבת צוות 22.09.2019

ישיבת צוות 29.09.2019

ישיבת צוות 13.10.2019

ישיבת צוות 20.10.2019

ישיבת צוות 27.10.2019

ישיבת צוות 10.11.2019

ישיבת צוות 17.11.2019

ישיבת צוות 24.11.2019

ישיבת צוות 1.12.2019

ישיבת צוות 15.12.2019

ישיבת צוות 22.12.2019