שם הרשות: מועצה מקומית ביר אל מכסור
מועד בחירות: יום שלישי 27.02.2024.
שעות הצבעה בקלפיות: משעה 07:00 בבוקר עד שעה 22:00 בלילה.

  1. אדם המוגבל בניידות* ששמו כלול בפנקס הבוחרים של הרשות המקומית ביר אל מכסור, רשאי להצביע בקלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלים בניידות להלן:

סמל קלפי

מקום קלפי

כתובת קלפי

1

מתנ"ס

ביר אל מכסור

3

בי"ס חטיבת ביניים

ביר אל מכסור

9

בי"ס רוויכאת (מכמאן)

ביר אל מכסור

 

 

  1. אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 2 מעטפות הצבעה:
  • מעטפה צהובה להצבעה לראש הרשות.
  • מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות.
  1. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה ופתק הצבעה לבן אחד למועצה למעטפה הלבנה באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.
  2. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.

הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

 

*"אדם המוגבל בניידות" - אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 בברכה,                                                                                                                                                                                                                                                                                רמה אטיאס, מנהלת הבחירות ביר אל מכסור