1
הקדמה
2
פרטי המבקש
3
הצהרת המבקש

אישור תושבות (לא לצורכי מס הכנסה)

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד

 

תושב יקר,

 

לצורך קבלת אישור תושבות(לא לצורכי מס הכנסה), יש למלא את הטופס המקוון:

פרטי המבקש

סטודנט
 

רכישת מגרש (יש לסמן שדות ריקים ב "0")

 

 

 

 

הצהרת המבקש

 

 

 

     

 

 

Browser not supported