אחריות

  • פיקוח על העסקים.
  • סיוע לעסקים בתהליך הוצאת הרשיונות.
  • קידום ופיתוח העסקים.

 

מטרה:

קיום מטרות ודרישות רישוי עסקים ותקנותיו עד להוצאת רישיון עסק, ביעילות ובהליך אפקטיבי, תוך מתן שירות איכותי.

 

מטרות חוק רישוי עסקים:

רישיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאמים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.

הרישיון בא להבטיח, בין השאר:

  • שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  • בטיחות האנשים אשר עובדים בעסק או בסביבתו.
  • שמירה על בריאות הציבור , תוך שמירה על תנאי תברואה לרבות מניעת העברת מחלות מבעלי חיים.
  • קיום דיני תכנון ובנייה וכבאות.
  • שמירה על חוק התכנון והבנייה.

 

קבלת קהל במחלקת רישוי עסקים  מתקיימת בימים א,ד בין השעות 12:00 - 15:00 .

מומלץ לתאם מראש, בטלפון:  076-5305789

המדיניות שלנו היא ללוות ולסייע ליזמים ובעלי העסקים במועצה, לעודד ולקדם עסקים בביר אלמכסור והכול בכפוף לחוק ולתנאים הסביבתיים.

 

ביר אל מכסור-מדריך לקבלת רישיון עסק

ביר אל מכסור- מפרט  אחיד כללי

ביר אל מכסור- מפרט  אחיד כללי- מדיניות המועצה 

 

שירין חוג'יראת
מנהלת מדור רישוי עסקים
076-5305789