* דרכי תשלום אגרות חופש המידע : דרך התשלום הינה בקופת הרשות (מזומן , כ. אשראי) במחלקת גביה.

1538554877.1019.pdf