לעיין בשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 01/2020 

 

 

 

לחץ כאן לדף המכרז 

לחץ כאן לשאלות ההברה באופן ישיר