קול קורא רשותי לפעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה.pdf
 

טופס מקצועי להגשת בקשה
לתמיכה במסגרת קול קורא לסיוע לתושבי ביר אלמכסור 
לפעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה לשנים 2020/2021

לחץ כאן 

 

טופס קול קורא יוזמה קהילתית בתחוב שיפור סביבה.pdf